Nakkaş Çiftlik Evi
geri.jpg, 2,0kB

Başlangıç Tarihi : Ocak 2014

Bitiş Tarihi            : Mayıs 2014

Alanı                       : 810 m2

İmalatlar : Çiftlik Evi, Müştemilat Binası, Ahır ve Peyzaj

Kaba İnşaat, Çelik Ara Kat ve Balkonlar, Çelik Çatı, 

Elektrik ve Mekanik Tesisatlar, İnce İşler, Taş Duvar Kaplaması