Kentsel Dönüşüm
geri.jpg, 2,0kB


 

Firmamız; Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onaylı “Riskli Yapıların Tespiti Belgesi”ne sahip olup; “riskli yapı” statüsünde bulunan binaların değerlendirmesini yaparak mal sahiplerinin menfaatlerini gözeterek mühendislik ve fen kurallarına uygun projeler yapmaktadır.

Bu konuda uzman kadrosu ile riskli alanın zemin deneyi değerlendirmelerini yapmakta, riskli yapı ise bina deneyleri değerlendirme ve projesini hazırlayarak yapının mevcut durumdaki deprem sırasında göstereceği mukavemet simule edilerek hesap edilmektedir.

Bu değerlendirmelerin yapılması sırasında yapının bulunduğu zeminin sondajı, yapının karot deneyleri, röntgen ölçümleri, mevcut fiziksel rölövesi vs. değerlendirilir. Değerlendirme neticesinde ağır hasar olması muhtemel binaların yıkılarak yeniden yapılması ve bu noktada imar artışlarının mümkün olup olmadığına bakılır. Eğer güçlendirme yaparak binanın deprem sırasındaki mukavemeti arttırılabiliniyorsa ve bu durum mal sahibinin menfaatine ise buna yönelik proje hazırlanır.
Kentsel dönüşüm ile ilgili her türlü sorunuzda firmamızı arayabilirsiniz.